การเคลื่อนไหวของกล้องถ่ายภาพในหนัง

ขั้นตอนสำหรับในการถ่ายหนังสั้น

ขั้นที่1 หาส่วนประกอบด้านขั้นตอนการหมายถึงแนวทาง การวางเป้าหมาย การถ่ายทำ การตัดต่อ การวัดผล

Continue reading